Український державний університет залізничного транспорту, Транспортна академія України, Академія будівництва України, Instytut Kolejnictwa (Warszawa), University of Zilina in Zilina, Technical University of SofiaVilnius Gediminas Technical UniversityБілоруський державний університет транспорту, Казахський університет шляхів сполученняНаціональний авіаційний університет,  АТ «Українська залізниця»ТОВ «КРЕДО-ДІАЛОГ»ТОВ «Навігаційно-геодезичний центр»ТОВ «Інститут проектування інфраструктури транспорту»ТОВ «Корпорація КРТ»АТ «Куряжський домобудівний комплекс»ТОВ «MC-Bauchemie»ТОВ «Mapei Ukraine»ТОВ «Construction Group International»ТОВ «BOMIS Ltd», ТОВ "Ноліміт Німеччина", ТОВ "БАСФ", ТОВ "ЛІРА-САПР" запрошують Вас прийняти участь у роботі 8-ї Міжнародної науково-технічної конференції.

 «ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОСТІ ТА ДОВГОВІЧНОСТІ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД ТА БУДІВЕЛЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ»

Дати та місце проведення: 20−22 листопада 2019 р., м. Харків, Україна

Програма конференції передбачає роботу наступних секцій:

  • «Залізниці, автомобільні дороги, промисловий транспорт і геодезичне забезпечення».
  • «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».
  • «Будівельні матеріали, захист і ремонт конструкцій та споруд».

Прийняті матеріали будуть опубліковані у збірнику тез доповідей конференції. При бажанні учасники конференції можуть подати статтю для публікації у збірнику наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту (включений до перелік фахових видань МОН України та наукометричні бази даних Index Copernicus, Google Scholar та інші), мовою оригіналу.

Видавничий партнер конференції Трансбуд-2019 - IOP Publishing. Матеріали вибраних доповідей, представлених на конференції, будуть опубліковані в окремому томі серії конференцій IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Матеріалознавство та інженерія), індексований у Scopus (SRJ=0.201 (2017)), Web of Science.

transbud 2019

Інформаційне повідомлення
Друге інформаційне повідомлення
Статистика конференцій
Тези доповідей конференції (Частина 1)
Тези доповідей конференції (Частина 2)
IOP Publishing, Випуск 708 (2019)