Секція «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Астанін В.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри механіки Національного авіаційного університету (Київ).
Бамбура А.М. д.т.н., проф., завідувач відділу надійності будівельних конструкцій, ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (Київ).
Бліхарський З.Я. д.т.н., проф., професор кафедри будівельних конструкцій та мостів, директор Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка».
Вайнберг О.І. д.т.н., проф., заступник технічного директора ПАТ «Укргідропроект» (Харків). 
Клименко Є.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд Одеської державної академії будівництва та архітектури (Одеса).
Кожушко В.П. д.т.н., проф., завідувач кафедри мостів, конструкцій та будівельної механіки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (Харків).
Лобяк О.В. к.т.н., доц., завідувач кафедри будівельної механіки та гідравліки Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).
Josef Melcer Prof, Dr. Head of Department of Structural Mechanics University of Zilina (Slovakia).
Поздєєв С.В. д.т.н., проф., головний науковий співробітник Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивілького захисту України.
Семко О.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри архітектури та міського будівництва Полтавського національного технічного університету (Полтава).
Фомін С.Л. д.т.н., проф., професор кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Харківського національного університету будівництва та архітектури (Харків).
Шмуклер В.С. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельних конструкцій Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова (Харків).