Секція «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Астанін В.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри механіки Національного авіаційного університету (Київ).
Бамбура А.М. д.т.н., проф., завідувач відділу надійності будівельних конструкцій, ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (Київ), дійсний член АБУ.
Бліхарський З.Я. д.т.н., проф., професор кафедри будівельних конструкцій та мостів, директор Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка»
Вайнберг О.І. д.т.н., проф., заступник технічного директора ПАТ «Укргідропроект», aкадемік Української академії наук (Харків), дійсний член АБУ. 
Кожушко В.П. д.т.н., проф., завідувач кафедри мостів, конструкцій та будівельної механіки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, член-кореспондент ТАУ.
Лобяк О.В. к.т.н., доц., завідувач кафедри будівельної механіки та гідравліки Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).
Мельцер Й. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельної механіки Жилінського університету (Словаччина).
Семко О.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри архітектури та міського будівництва Полтавського національного технічного університету, дійсний член АБУ.
Фомін С.Л. д.т.н., проф., професор кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Харківського національного університету будівництва та архітектури, дійсний член АБУ.
Шмуклер В.С. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельних конструкцій Харківського національного університету міського господарства, дійсний член АБУ.