Науковий комітет

Секція «Будівельні матеріали, захист та ремонт конструкцій та споруд»

Дворкін Л.Й.

д.т.н., проф., завідувач кафедри технологій будівельних виробів і матеріалознавства Національного університету водного господарства та природокористування (Рівне), дійсний член АБУ.

Линник Г.О.

к.т.н., заступник начальника департаменту колії з інженерних споруд, ПАТ «Укрзалізниця» (Київ).

Плугін А.А.

д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд Українського державного університету залізничного транспорту (Харків), дійсний член АБУ та ТАУ.
Плугін А.М. д.х.н., проф., Почесний професор Українського державного університету залізничного транспорту (Харків),  дійсний член ТАУ.
Приймаченко А.С. керівник відділення, ТОВ «MC-Bauchemie», (Німеччина).
Пушкарьова К.К. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельних матеріалів Київського національного університету будівництва та архітектури, дійсний член АБУ.
Рунова Р.Ф. д.т.н., проф., професор кафедри технології будівельних конструкцій та виробів Київського національного університету будівництва та архітектури, дійсний член АБУ.
Фішер Х.Б. д-р-інж., професор, Веймарський будівельний університет (Німеччина).
Шабанова Г.М. д.т.н., проф., головний науковий співробітник кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету «ХПІ» (Харків).

Секція «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Астанін В.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри механіки Національного авіаційного університету (Київ).
Бамбура А.М. д.т.н., проф., завідувач відділу надійності будівельних конструкцій, ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (Київ), дійсний член АБУ.
Вайнберг О.І. д.т.н., проф., заступник технічного директора ПАТ «Укргідропроект», aкадемік Української академії наук (Харків). 
Ватуля Г.Л. д.т.н., доц., завідувач кафедри будівельної механіки та гідравліки Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).
Кожушко В.П. д.т.н., проф., завідувач кафедри мостів, конструкцій та будівельної механіки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, член-кореспондент ТАУ.
Мельцер Й. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельної механіки Жилінського університету (Словаччина).
Семко О.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри архітектури та міського будівництва Полтавського національного технічного університету, дійсний член АБУ.
Фомін С.Л. д.т.н., проф., професор кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Харківського національного університету будівництва та архітектури, дійсний член АБУ.
Шмуклер В.С. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельних конструкцій Харківського національного університету міського господарства, дійсний член АБУ.

Секція «Залізниці та автомобільні дороги, метрополітени, промисловий транспорт»

Даниленко Е.І. д.т.н., проф., завідувач кафедри залізничної колії та колійного господарства Державного економіко-технологічного університету транспорту (Київ), дійсний член ТАУ.
Даренський О.М. д.т.н., проф., завідувач кафедри колії та колійного господарства Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).
Жданюк В.К. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, дійсний член ТАУ та АБУ.
Карпенко С.С. перший заступник генерального директора КП «Харківський метрополітен».
Курган М.Б. д.т.н., проф., завідувач кафедри проектування та будівництва доріг Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, дійсний член ТАУ.
Скорик О.О. к.т.н., доц., декан будівельного факультету Українського державного університету залізничного транспорту (Харків), член-кореспондент ТАУ.
Тулей Ю.Л. начальник департаменту колії ПАТ «Укрзалізниця» (Київ).
Толмачов С.М. д.т.н., проф., професор кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
Харлан В.І. к.т.н., начальник філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» (Київ).
Шуба Т. президент - генеральний директор АТ «Tines Capital Group» (Польща).