Науковий комітет

Секція «Залізниці, метрополітени, промисловий транспорт»

Баль О.М. к.т.н., доцент, завідувач кафедри рухомого складу і колії Львівської філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Львів
Воронін С.В. д.т.н., доц., завідувач кафедри будівельних, колійних та вантажо-розвантажувальних машин Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).
Даніленко Е.І. д.т.н., проф., завідувач кафедри залізничної колії та колійного господарства Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ
Даренський О.М. д.т.н., проф., завідувач кафедри колії та колійного господарства Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків
Джалаіров А.К. д.т.н., професор кафедри транспортного будівництва, мостів та тунелів Казахського університету шляхів сполучення, м. Алма-Ати, Казахстан
Ісмаілов Е. представник азербайджанської залізниці в Україні
Ковтун П.В. к.т.н., доцент, зав. кафедри проектування, будівництва та експлуатації транспортних об'єктів, м. Гомель, Беларусь
Курган М.Б. д.т.н., проф., завідувач кафедри проектування, будівництва доріг Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро
Парунакян В.Е. д.т.н., професор кафедри промисловий транспорт Приазовського державного технічного університету, м. Маріуполь
Патласов О.М. к.т.н., доцент, директор Навчально-наукового центру розвитку професійної освіти Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

Секція «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Астанін В.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри механіки Національного авіаційного університету (Київ).
Бамбура А.М. д.т.н., проф., завідувач відділу надійності будівельних конструкцій, ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (Київ), дійсний член АБУ.
Вайнберг О.І. д.т.н., проф., заступник технічного директора ПАТ «Укргідропроект», aкадемік Української академії наук (Харків). 
Кожушко В.П. д.т.н., проф., завідувач кафедри мостів, конструкцій та будівельної механіки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, член-кореспондент ТАУ.
Лобяк О.В. к.т.н., доц., завідувач кафедри будівельної механіки та гідравліки Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).
Мельцер Й. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельної механіки Жилінського університету (Словаччина).
Семко О.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри архітектури та міського будівництва Полтавського національного технічного університету, дійсний член АБУ.
Фомін С.Л. д.т.н., проф., професор кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Харківського національного університету будівництва та архітектури, дійсний член АБУ.
Шмуклер В.С. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельних конструкцій Харківського національного університету міського господарства, дійсний член АБУ.

Секція «Будівельні матеріали, захист та ремонт конструкцій та споруд»

Дворкін Л.Й. д.т.н., проф., завідувач кафедри технологій будівельних виробів і матеріалознавства Національного університету водного господарства та природокористування (Рівне)
Линник Г.О. к.т.н., заступник начальника департаменту колії з інженерних споруд, ПАТ «Укрзалізниця» (Київ).
Плугін А.А. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд Українського державного університету залізничного транспорту (Харків), дійсний член АБУ та ТАУ.
Плугін А.М. д.х.н., проф., Почесний професор Українського державного університету залізничного транспорту (Харків),  дійсний член ТАУ.
Приймаченко А.С. к.т.н., керівник відділення, ТОВ «MC-Bauchemie», (Німеччина).
Толмачов С.М. д.т.н., проф., професор кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (Харків)

Тютькін О.Л.

д.т.н., доц., завідувач кафедри мостів та тунелів Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро
Фішер Х.Б. д-р-інж., професор, Веймарський будівельний університет (Німеччина).
Шабанова Г.М. д.т.н., проф., головний науковий співробітник кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету «ХПІ» (Харків).