Науковий комітет

Секція «Шляхи сполучення, безпека руху та управління на транспорті»

Плугін А.А. д.т.н., проф., завідувач кафедри залізничної колії та транспортних споруд Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).
Александров С.В. керівник експертної групи з безпеки перевезень небезпечних вантажів Міністерства інфраструктури України (Киів).
Воронін С.В.  д.т.н., проф., завідувач кафедри машинобудування та технічного сервісу машин Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).
Velychko H.V. PhD (Tech), chief designer «KREDO-DIALOH» LLC (Belarus).
Gintas Viselga Assoc. Prof. Dr. Department of Mechanics and Materials Engineering, Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania).
Горб О.І.

к.т.н., генеральний директор, ТОВ «Навігаційно-геодезичний центр» (Харків).

Даніленко Е.І. д.т.н., проф., завідувач кафедри колії та колійного господарства Державного університету інфраструктури та технологій (Київ). 
Jūratė Sužiedelytė Assoc. Prof. Dr. Head of Department of Geodesy and Cadastre, of Faculty Environmental Engineering Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania).
Zhalaiyrs Аsylkhan Prof, Dr. Head of Department of Transport construction, bridges and tunnels Kazakh University of Transport Communications (Kazakhstan).
Ісмаілов Е. представник азербайджанської залізниці в Україні (Київ).
Ковтун П.В.

к.т.н., доц., завідувач кафедри проектування, будівництва та експлуатації транспортних об`єктів Білоруського державного університету транспорту (Білорусь).

Мямлін С.В. д.т.н., проф., директор філії "Центр діагностики залізничної інфраструктури" АТ «Укрзалізниця» (Київ).
Predrag Dašić Prof. Dr. Department of Production Engineering and Department of Informatics, High Technical Mechanical School of Professional Studies (Serbia).
Палант О.Ю. д.е.н., заступник директора з наукової роботи ТОВ "РС Інженерінг".
Славінська О.С. д.т.н., проф., кафедри транспортного будівництва та управління майном, Національного транспортного університету (Київ).
Тулей Ю.Л. к.т.н., директор департаменту колії та споруд АТ «Укрзалізниця» (Київ).
Тютькін О.Л. д.т.н., доц., завідувач кафедри транспортної інфраструктури Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (Дніпро).
Угненко Є.Б. д.т.н., проф., завідувач кафедри вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою УкрДУЗТ (Харків).

Секція «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Астанін В.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри механіки Національного авіаційного університету (Київ).
Бамбура А.М. д.т.н., проф., завідувач відділу надійності будівельних конструкцій, ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (Київ).
Бліхарський З.Я. д.т.н., проф., професор кафедри будівельних конструкцій та мостів, директор Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка».
Вайнберг О.І. д.т.н., проф., заступник технічного директора ПАТ «Укргідропроект» (Харків). 
Клименко Є.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд Одеської державної академії будівництва та архітектури (Одеса).
Кожушко В.П. д.т.н., проф., завідувач кафедри мостів, конструкцій та будівельної механіки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (Харків).
Лобяк О.В. к.т.н., доц., завідувач кафедри будівельної механіки та гідравліки Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).
Josef Melcer Prof, Dr. Head of Department of Structural Mechanics University of Zilina (Slovakia).
Поздєєв С.В. д.т.н., проф., головний науковий співробітник Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивілького захисту України.
Семко О.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри архітектури та міського будівництва Полтавського національного технічного університету (Полтава).
Фомін С.Л. д.т.н., проф., професор кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Харківського національного університету будівництва та архітектури (Харків).
Шмуклер В.С. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельних конструкцій Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова (Харків).

Секція «Будівельні матеріали, захист та ремонт конструкцій та споруд»

Плугін Д.А. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд УкрДУЗТ (Харків).
Линник Г.О. к.т.н., заступник директора департаменту колії та споруд АТ «Укрзалізниця» (Київ).
Плугін А.М. д.х.н., проф., Почесний професор Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).
Pryimachenko A.S. PhD (Tech), head of the department «MC-Bauchemie» LLC, (Germany).
Пушкарьова К.К. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельних матеріалів Київського національного університету будівництва та архітектури (Київ).
Rusu I.

Dr. hab., prof. univ., Department of Transport Infrastructure Engineering, Technical University of Moldova (Moldova).

Саницький М.А. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельного виробництва Національного університету "Львівська політехніка" (Львів).
Сопов В.П. д.т.н., проф., завідувач кафедри фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів та виробів Харківського національного університету будівництва та архітектури (Харків).
Толмачов С.М. д.т.н., проф., професор кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (Харків).
Fisher H.B.

Dr.-ing., F.A.Finger-Institut für Baustoffkunde, Bauhaus Universität Weimar (Germany).

Шабанова Г.М. д.т.н., проф., головний науковий співробітник кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету «ХПІ» (Харків).