Секретаріат конференції

Потапов Д.О. к.т.н., доц., доцент кафедри залізничної колії та транспортних споруд УкрДУЗТ (Харків).
Павлюченков М.В. к.т.н., ст. викладач кафедри будівельної механіки та гідравліки УкрДУЗТ (Харків).
Борзяк О.С. к.т.н., доц., доцент кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд УкрДУЗТ (Харків).