Секретаріат конференції

Сорочук Н.І. асистент кафедри вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою УкрДУЗТ (Харків).
Павлюченков М.В. к.т.н., ст. викладач кафедри будівельної механіки та гідравліки УкрДУЗТ (Харків).
Борзяк О.С. к.т.н., доц., доцент кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).