Секція «Будівельні матеріали, захист та ремонт конструкцій та споруд»

Секція «Будівельні матеріали, захист та ремонт конструкцій та споруд»

Линник Г.О. к.т.н., заступник начальника департаменту колії з інженерних споруд, ПАТ «Укрзалізниця» (Київ).
Плугін А.А. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд Українського державного університету залізничного транспорту (Харків), дійсний член АБУ та ТАУ.
Плугін А.М. д.х.н., проф., Почесний професор Українського державного університету залізничного транспорту (Харків),  дійсний член ТАУ.
Приймаченко А.С. к.т.н., керівник відділення, ТОВ «MC-Bauchemie», (Німеччина).
Пушкарьова К.К. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельних матеріалів Київського національного університету будівництва та архітектури, дійсний член АБУ.
Толмачов С.М. д.т.н., проф., професор кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (Харків)

Тютькін О.Л.

д.т.н., доц., завідувач кафедри мостів та тунелів Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро
Фішер Х.Б. д-р-інж., професор, Веймарський будівельний університет (Німеччина).
Шабанова Г.М. д.т.н., проф., головний науковий співробітник кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету «ХПІ» (Харків).