Секція «Будівельні матеріали, захист та ремонт конструкцій та споруд»

Плугін Д.А. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд УкрДУЗТ (Харків).
Линник Г.О. к.т.н., заступник директора департаменту колії та споруд АТ «Укрзалізниця» (Київ).
Плугін А.М. д.х.н., проф., Почесний професор Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).
Pryimachenko A.S. PhD (Tech), head of the department «MC-Bauchemie» LLC, (Germany).
Пушкарьова К.К. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельних матеріалів Київського національного університету будівництва та архітектури (Київ).
Rusu I.

Dr. hab., prof. univ., Department of Transport Infrastructure Engineering, Technical University of Moldova (Moldova).

Саницький М.А. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельного виробництва Національного університету "Львівська політехніка" (Львів).
Сопов В.П. д.т.н., проф., завідувач кафедри фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів та виробів Харківського національного університету будівництва та архітектури (Харків).
Толмачов С.М. д.т.н., проф., професор кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (Харків).
Fisher H.B.

Dr.-ing., F.A.Finger-Institut für Baustoffkunde, Bauhaus Universität Weimar (Germany).

Шабанова Г.М. д.т.н., проф., головний науковий співробітник кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету «ХПІ» (Харків).