Організаційний комітет

Голова:

Панченко С.В., д.т.н., проф.,
ректор Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), дійсний член ТАУ.

Співголови:

Andrzej Żurkowski, Prof, Dr.
Dyrektor Instytuta Kolejnictwa, Warszawa, (Poland).

Tatiana Čorejová, Dr. h. c., Prof. Ing., PhD.,
Rector University of Zilina (Slovak Republic).

Тулей Ю.Л.
Заступник директора з реформування регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", Харків (Украина).

Туренко А.М., д.т.н., проф.,
Голова Північно-Східного наукового центру Транспортної академії України (ТАУ).

Заступник голови:

Ватуля Г.Л., д.т.н., доц.,
проректор з наукової роботи Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), член-кореспондент ТАУ.