Організаційний комітет

Голова:

Панченко С.В., д.т.н., проф.,
ректор Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків).

Співголови:

Andrzej Żurkowski, Prof, Dr.
Dyrektor Instytuta Kolejnictwa, Warszawa, (Poland).

Asta Radzevičienė, Prof, Dr. Vice-Rector for International Relations Vilnius Gediminas Technical University(Lithuania).

Jozef Jandačka, Prof. Ing., PhD., Rector University of Zilina (Slovak Republic).

Тулей Ю.Л. к.т.н.,
Головний інженер - перший заступник директора регіональної філії "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АТ "Укрзалізниця", Харків (Украина).

Заступник голови:

Ватуля Г.Л., д.т.н., проф.,
проректор з наукової роботи Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків).