Організаційний комітет

Голова:

Панченко С.В., д.т.н., проф., ректор Українського державного університету залізничного транспорту (Харків), дійсний член ТАУ. 

Співголови:

Гончаренко Д.Ф., д.т.н., проф., Голова Харківського територіального відділення Академії будівництва України (АБУ).

Туренко А.М., д.т.н., проф., Голова Північно-Східного наукового центру Транспортної академії України (ТАУ).

Бабаєв В.М., д.т.н., проф., ректор Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, дійсний член МІА.